Diego Gómez Díaz

Diego Gómez Díaz é licenciado en ciencias químicas e enxeñeiro químico. Además é doutor en enxeñaría química e ambiental pola Universidade de Santiago de Compostela.

Actualmente e profesor contratado doutor no departamento de Enxeñaría Química da Universidade de Santiago de Compostela.

O seu traballo de investigación céntrase principalmente no tratamento de correntes gaseosas contaminadas con gases de efecto invernadoiro e compostos orgánicos voláteis, xerados en procesos industriais.

E coautor de mais de 100 artígos de investigación en revistas internacionais e director de 3 teses de doutoramento.

Ingreso no Foro: 15/09/2017.