Fernando Vivas Pérez

Fernando Vivas Pérez é Enxeñeiro Superior Industrial, especialidade Electrotecnia, pola Universidade Politécnica de Madrid e pola Ecole Supérieure d'Électricité (Supélec), Cuso Superior en Economía do Sector Enerxético pola Universidade Carlos III de Madrid e PDGE de IESIDE.

Ten amplia experiencia no sector enerxético, desempeñando diferentes funcións en empresas como Red Eléctrica de España, Gamesa, Norvento, EnergyLab ou Alfanar.

É experto en enerxías renovables e eficiencia enerxética, tendo participado en todas as fases de desenvolvemento de proxectos: promoción, enxeñaría, financiación, construción, operación e mantemento. Ademais, participou en diferentes proxectos de I+D+i no eido das enerxías renovables e eficiencia enerxética.

Ingreso no Foro: 08/11/2017.