José Mouriño Díaz

José Mouriño Díaz é Enxeñeiro Técnico Industrial, Máster en Enxeñería Medioambiental pola Escuela de Organización Industrial e en Prevención de Riscos Laborais pola Universidad de Barcelona.

Cunha amplia traxectoria no sector privado das enerxías renovables, é especialista en Biomasa Térmica y Climatización, sectores nos que traballou no ámbito internacional.

Actualmente desempeña o posto de Responsable de Explotación de Galicia para unha empresa multinacional líder do sector das enerxías renovables.

Pertence ao Consello de redacción da Revista galega de enerxía Dínamo Técnica. Tamén é autor de varios artículos relacionados coa xestión e as aplicacións enerxéticas da biomasa así coma docente de cursos de Calefacción e Climatización dirixidos a asociacións profesionais. Ademáis, é cofundador de diversas empresas do sector alimentario de Galicia.

Ingreso no Foro: 15/09/2017.