Oriol Sarmiento Diez

Oriol Sarmiento Diez é enxeñeiro industrial. Actualmente é xerente do Cluster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal) e director do Instituto Iberoamericano de Enxeñeiros da Enerxía (3IE).

Entre os anos 2014 e 2022 ostentou o cargo de decano do Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG). Entre 2018 e 2022, presidente do Consello Galego de Enxeñerías (CGES) e  vicepresidente do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).

Cofundador en 1999 da revista galega de enerxía Dínamo Técnica. Actualmente é o seu editor.

Ingreso no Foro: 15/09/2017.