Oriol Sarmiento Diez

Oriol Sarmiento Diez é enxeñeiro industrial. Actualmente é decano do Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), presidente da Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG) e vicepresidente do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).

Cofundador en 1999 da revista galega de enerxía Dínamo Técnica, actualmente é o seu editor.

Dende 2010 é responsable de comunicación e marketing de Elinsa, empresa de instalacións eléctricas e fabricación de cadros e electrónica de potencia, nos sectores enerxético, industrial e naval.

Ingreso no Foro: 15/09/2017.