Rocío Lourenco Presa

Rocío Lourenco Presa é enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo e realizou PFC na National University of Galway. Cursou Triple Master Calidad, Medioambiente e Seguridade, é Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais e realizou Master MBA.

Iniciou a súa carreira en APC SCHNEIDER en Irlanda como enxeñeiro auxiliar en producción e dispón dunha amplia traxectoria no sector privado moi vinculado ó sector da electricidade na distribución eléctrica da Media Tensión e actualmente desenvolve a súa carreira profesional no mercado da distribución de material eléctrico nos sectores da Construcción, Industrial e Naval.

Ingreso no Foro: 02/02/2020.

Comentarios